Archive for Tháng Ba 2020

Mã imsi gồm 7-8 số, giúp kích hoạt máy lock trong quá trình ghép sim, mình chỉ nêu các mã hay gặp ở VN. Japan Docomo: 4401020Japan Softbank: 4402081 – 4402011Japan AU/KDDI: 4405160 – 4540492 – 4405130Japan UQ: 4411030 – 4400130—US Tracfone/Straight talk: 3114801 (GID: 534D)US ATT: 3104101 – 3131301US Cricket/ATT: 3101508US T-Mobile: 3102605 (GID: […]