Chuyên Mục: APPLE

Update … ICCID: 89014104270225985836  Dự phòng:  89014104270225985752  89014104270225985760 4S/5C/5 Cần Jailbreak chỉnh Version lên 12.2 mới cho active iccid. Cách fix lỗi có đề cập dưới mục nội dung của Video.    Lưu ý: càng về sau Apple cập nhật iOs càng cao nên thông số chỉnh sửa sẽ thay đổi theo Ví dụ: iOs Version: […]

Giá bán lẻ được đề xuất như sau: Sim ghép cho 4, 4S, 5, 5S: 150K Sim ghép cho 6, 6Plus, 6s, 6s Plus: 200K Sim ghép cho 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, X: 250K Điều kiện bảo hành:  Không rách , cong, gãy , gấp sim, mẻ IC Còn nguyên bao bì lúc […]

Recover Password-Protected BlackBerry and Apple Backups Elcomsoft Phone Breaker enables forensic access to password-protected backups for smartphones and portable devices based on RIM BlackBerry and Apple iOS platforms. The password recovery tool supports all Blackberry smartphones as well as Apple devices running iOS including iPhone, iPad and iPod Touch devices of all generations released to […]