Bảng giá cập nhật hàng ngày trong file: Load báo giá

Lưu ý:               – Bảng giá ko áp dụng cho khách lấy lẻ.