Search by tag: huong-dan-ghep-sim

4.9 / 5 ( 184 bình chọn ) Bảng mã IMSI/ICCID + hướng dẫn ghép sim luôn Update ở link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yurWOFbxUPkgrYpK8wAbDxK-2wDG9ysz8z7sM09ybIA/edit#gid=224358258 Update ngày 03.05.2022: Ghép thủ công IMSI (Thực hiện bởi PK3M) Đọc HIỂU mới làm, đừng GẤP   “Muốn nhanh phải từ từ” Điều kiện cần và bắt buộc: –1. Check và biết chính xác […]